Intel® Visual Compute Accelerator tham chiếu liên tục VCA1283LVV / VCA1585LMV

19001
4/27/2018

Giới thiệu

Gói này chứa mẫu ubuntu* 16.04.3 mẫu có thể khởi động Intel® Visual Compute Accelerator hình ảnh (2.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 890.7 MB
  • SHA1: 7738C7E7CFB17BEAD76344869BB542EBC740AC48

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa hình ảnh khả năng khởi động Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) tham chiếu liên tục. Công nghệ Intel® Visual Compute Accelerator khởi động hệ điều hành Ubuntu* từ hình ảnh này.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Tất cả các yêu cầu đĩa đọc/ghi hệ điều hành thẻ đều được xử lý bởi trình điều khiển Intel VCA BlockIO.

  • Hình ảnh chứa nhân tham chiếu (hạt nhân với các bản vá Intel® Media Server Studio được áp dụng) và chứa SDK phiên bản Cộng đồng Intel® Media Server Studio 2017 R3, không có gói Media Samples.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: ac991aa783bd139e4328cdad2a7d8c0

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.