Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF cho UEFI

18911
1/3/2024

Giới thiệu

Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2024, sẽ không có bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc bản cập nhật chương trình cơ sở nào khác được cung cấp cho Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng máy chủ S2600WF Intel®. Các gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng máy chủ Intel® S2600WF sẽ không còn khả dụng sau ngày 29 tháng 9 năm 2032. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng BIOS và Firmware Dòng Máy chủ S2600WF Intel® ngừng sử dụng càng sớm càng tốt. Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF cho UEFI (02.01.0016), đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 32.3 MB
 • SHA1: 4628CB3C826BEDBCD76B522F5562B0830F2FA7C5

Mô tả chi tiết

Sự chú ý:

KHÔNG sử dụng Gói cập nhật phần mềm (SUP) này nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Nutanix* Enterprise Cloud, hệ thống nói trên dựa vào Trình quản lý Vòng đời Prism của Nutanix cho bất kỳ bản cập nhật chương trình cơ sở nào. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Trình quản lý vòng đời Nutanix*. Để biết danh sách về khả năng tương thích của phần cứng và vi chương trình, hãy truy cập trang Tương thích Phần cứng và Chương trình cơ sở Nutanix*.

Yêu cầu

Cần có phiên bản tối thiểu của BIOS và Firmware hiện tại để thực hiện cập nhật chương trình cơ sở và BIOS mới. Nếu bạn thử nâng cấp trực tiếp từ phiên bản BIOS cũ hơn lên phiên bản mới nhưng không đáp ứng yêu cầu về chương trình cơ sở, việc nâng cấp có thể không thành công. Trước khi bạn thực hiện cập nhật chương trình cơ sở và BIOS mới, vui lòng xác minh các phiên bản chương trình cơ sở và BIOS hiện tại trên hệ thống máy chủ của bạn. Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

 • BIOS hệ thống - R02.01.0016
 • ME Firmware - 04.01.04.804
 • BMC firmware - 2.88.71773d70
 • FRUSDR - 2,04

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu về BIOS và chương trình cơ sở, bạn phải tải xuống Gói Cập nhật Hệ thống (SUP) đã đăng trước đó từ danh sách Các phiên bản khác của trang web này và cập nhật hệ thống lên các phiên bản chương trình cơ sở được mô tả trước đó trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở bao gồm Gói cập nhật chương trình cơ sở đã tải xuống của bạn. Không truy cập được ngăn xếp chương trình cơ sở cần thiết, có thể gây ra kết quả không mong muốn.

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WF và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R2000WF thích hợp—để sử dụng với vỏ Giao diện Phần mềm mở rộng Hợp nhất (UEFI) được nhúng công nghệ của Intel.

Mục đích

Gói cập nhật chương trình cơ sở này hỗ trợ các dòng bộ xử lý có khả năng mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 1 và 2

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau, bao gồm FW 01.02.00.5395 cho Intel® Optane™ DC nhớ liên tục. Nếu bạn nhận được DIMM bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC với FW khác, hãy cài đặt DIMM này theo quy trình cài đặt chung bên dưới:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0017
 • Firmware ME - 04.01.05.002
 • BMC Firmware - 2.88.e172ff67
  • Đọc TA-1161 về việc thực hiện các quy tắc phức tạp mật khẩu cho phiên bản BMC này
 • FRUSDR - 2,04
 • Intel® Optane™ DC Phần mềm điều khiển bộ nhớ liên tục (DCPMM) - 01.02.00.5446

Lưu ý quan trọng:

Bắt đầu từ BMC 2.22.59c3b83a, khi Chế độ kiểm soát chính sách KCS được định cấu hình là "Từ chối TẤT CẢ" trên BMC EWS, BMC và FRUSDR không thể được nâng cấp / hạ cấp như hành vi mong đợi. Cập nhật vẫn có thể được thực hiện thông qua Redfish hoặc BMC EWS

Gói SUP này bao gồm FW 01.02.00.5417 cho Intel® Optane™ DC bộ nhớ liên tục (DCPMM), nếu bạn nhận được DIMM DCPMM với FW khác, vui lòng cài đặt gói này theo quy trình cài đặt chung bên dưới.

Cần có thêm tham số cho ipmitool thông qua mạng LAN vì phần sụn BMC 1.90 vì Bộ Mật mã 3 bị tắt và chỉ giữ Bộ Mật mã 17 được mở theo mặc định, "-C 17" là điều bắt buộc khi sử dụng ipmitool để truy cập BMC LAN.

Cipher Suite 17 lần đầu tiên được giới thiệu trong ipmitool 1.8.18 vào ngày 8 tháng 10 năm 2016, bạn phải cập nhật ipmitool lên phiên bản này hoặc phiên bản mới hơn, các phiên bản trước của ipmitool không có hỗ trợ Cipher 17.

IPmitool không hoạt động tốt khi chạy trong mạng tải cao. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm thời gian chờ bằng cách sử dụng "-N 5". Mặc định là 1 giây cho RMCP +, điều này là không đủ. –N 5 sẽ đặt 5 giây làm thời gian chờ.

Vì vậy, lệnh sẽ trông giống như:

ipmitool –I lanplus –H ip –U user –P password –C 17 –N 5 lệnh

Vui lòng tham khảo phần "TA-1143_Extra_parameters_needed_for_ipmitool.pdf" đi kèm để biết thêm thông tin.

Hạ cấp BMC xuống dưới 1.43.660a4315 không được hỗ trợ do thay đổi sửa đổi bảo mật.

Quy trình cài đặt chung

 1. Giải nén nội dung của gói cập nhật và sao chép tất cả các tệp vào thư mục gốc của phương tiện di động (ổ flash USB).
 2. Cắm ổ flash USB vào bất kỳ cổng USB nào có sẵn trên hệ thống cần cập nhật.
 3. Bật nguồn máy chủ và tải vỏ UEFI.
 4. Bắt đầu quá trình cập nhật bằng cách chạy Startup.nsh.
 5. Khởi động lại hệ thống sau khi quá trình cập nhật hoàn tất thành công.
 6. Nếu Intel® Optane™ DC bộ nhớ liên tục được cài đặt, hãy chạy Startup.nsh lần thứ hai sau lần khởi động lại đầu tiên để nâng cấp Intel® Optane™ DC chương trình cơ sở bộ nhớ liên tục.

Để xem bản cập nhật vi chương trình và mẹo khắc phục sự cố

Ghi chú bổ sung

 • Trước tiên, hãy tham khảo ghi chú phát hành và các tệp hướng dẫn cập nhật và readme để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Nhấp vào liên kết Readme (PDF) để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung giản thể.
 • Gói này chứa các tệp khôi phục BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS trong gói này.
 • Tham khảo hướng dẫn cài đặt hệ điều hành P1 sau để khắc phục sự cố trình điều khiển P2A ASPEED:
  • RHEL73_InstallationGuide_Rev1.00
  • SLES12_InstallationGuide_Rev1.00
  • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1.00

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.