bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho Intel® NUC

18653
3/1/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® HD Graphics cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 69.5 MB
  • SHA1: CB85ED378CCCB640114C7BDF07619CB112FAA944
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 124.6 MB
  • SHA1: ABDC364342CBCA695F277F8E98F9174A3DD5B5BF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Đồ họa HD Intel® phiên bản 15.33.42.4358 cho Intel® NUC.


Tệp nào để chọn

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win7_8.1_32_15.33.42.4358.zip – dành cho các phiên bản 32 bit của hệ điều hành
  • GFX_Win7_8.1_64_15.33.42.4358.zip – dành cho các phiên bản 64 bit của hệ điều hành

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.