Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho Windows® 10 và Windows 11*

18649
5/21/2024

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® phiên bản 23.50.0 Phiên bản trình điều khiển khác nhau tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 58.2 MB
  • SHA256: D76299E881796E576162EFF2043EBAE73829B389E287EBD5AA75670A75B7781A

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

  • Gói phần mềm này bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 - Intel® Wi-Fi 7 BE202 và Intel® Wi-Fi 7 BE200.
  • Gói trình điều khiển 23.50.0.2 đã được xác thực để hỗ trợ Microsoft Windows 11*

Mục đích

Bạn nên sử dụng Intel® Wireless Bluetooth® cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp có công nghệ Bluetooth® Intel Wireless.

Gói Bluetooth® không dây Intel® phiên bản 23.50.0

Windows® 10 64 bit và Windows 11*

  • Phiên bản trình điều khiển 23.50.0.2 : Đối với BE202, BE200, AX411, AX211, AX210, AX203, AX201, AX200, AX101, 9560, 9462, 9461, 9260
  • Các trình điều khiển cũng hoạt động trên Intel® Killer™ AX1690, AX1675, AX1650, 1550

Ghi chú

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống?

Xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện bản cập nhật.

Cài đặt gói trình điều khiển sau:

  • Windows® 10 64 bit hoặc Windows 11*: BT-23.40.0-64UWD-Win10-Win11.exe

Cách cài đặt:

  1. Tải tệp xuống một thư mục trên PC của bạn.
  2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Giới thiệu về phần mềm Intel® và trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.