Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.33]

18606
10/23/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Baytrail và thế hệ thứ 3.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 120.5 MB
 • SHA1: E173A812B1FABF518EA10927129A8EDE5DE2BBD4
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 69.1 MB
 • SHA1: 42F5BB091D33BA5A31C13A3B49115650A75057C7
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 124.6 MB
 • SHA1: E2277AF04E8B5B07B51F35F339C887C06B154D97
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 70.4 MB
 • SHA1: 1242A49A8FD511A989C65B595A2083F9C2536F3D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Đồ họa ® Intel cho Windows 7 *, Windows 8.1 * và Windows® 10.

Xem ghi chú phát hành và tệp đọc để được hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, những gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Có gì mới?

Trình điều khiển này bao gồm các bản cập nhật bảo mật.

Chọn tệp nào:

 • .exe: Gói trình điều khiển ở định dạng .exe tự cài đặt dành cho người dùng cuối
 • .zip: Gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT

Hệ điều hành):

 • Windows 7*
 • Windows 8.1*
 • Windows® 10

Giới thiệu về trình điều khiển ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần ® Intel của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của bạn trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Bối rối về những gì để tải xuống?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Trợ lý trình điều khiển và Hỗ trợ Intel®.

Ghi chú

 • Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một sàn giao dịch ngang hàng được giám sát cho cộng đồng Đồ họa ® Intel. Bạn cũng có thể đăng ký và tham gia diễn đàn.
 • Hỗ trợ trình điều khiển đồ họa ® Intel cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.