Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.33]

18606
10/23/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver cho Baytrail và thế hệ thứ 3.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 120.5 MB
 • SHA1: E173A812B1FABF518EA10927129A8EDE5DE2BBD4
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 69.1 MB
 • SHA1: 42F5BB091D33BA5A31C13A3B49115650A75057C7
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 124.6 MB
 • SHA1: E2277AF04E8B5B07B51F35F339C887C06B154D97
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 70.4 MB
 • SHA1: 1242A49A8FD511A989C65B595A2083F9C2536F3D

Mô tả chi tiết

Lưu ý:

Kết thúc cuộc đời

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Để biết thêm thông tin hỗ trợ, hãy xem Tùy chọn hỗ trợ cho các sản phẩm đồ họa Intel® đã ngừng sản xuất.

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver cho Windows 7*, Windows 8.1* và Windows® 10.

Xem ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Có gì mới?

Trình điều khiển này bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật.

Chọn tệp nào:

 • .Exe: Các gói trình điều khiển ở định dạng .exe tự cài đặt dành cho người dùng cuối
 • .Zip: Các gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT

(Các) hệ điều hành:

 • Cửa sổ 7*
 • Windows 8.1*
 • cửa sổ® 10

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Bạn bối rối không biết phải tải xuống cái gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver & Support Assistant.

Ghi chú

 • Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát dành cho cộng đồng Đồ họa Intel®. Bạn cũng có thể đăng ký và tham gia diễn đàn.
 • Bạn cũng có thể truy cập Hỗ trợ cho Trình điều khiển Đồ họa Intel® bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.