Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows 7 * / 8.1 * [15.36]

18424
4/14/2021

Giới thiệu

Tải xuống này cài đặt Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Thế hệ thứ 4.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 119.9 MB
 • SHA1: 017519248AABA32BC443BE7249941801C93D0DBD
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 119.2 MB
 • SHA1: 9C58D5D7A62122AF16B269076496855EE577214C
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 64.6 MB
 • SHA1: A6B6009298E7BDA72C25CFA8113BF2D87B451A24
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 63.7 MB
 • SHA1: 41058813428F7BF58CCB48755C69DB28B5292DC4

Mô tả chi tiết

Thông báo kết thúc hỗ trợ

Đây chỉ đơn giản là bản cập nhật bảo mật cho nền tảng Intel® thế hệ thứ 4 trên Windows 7* và Windows 8.1*. Không có trình điều khiển nào khác được mong đợi cho thế hệ này trên các hệ điều hành này.

Mục đích

Tải xuống này cài đặt bản Cập Nhật bảo mật Intel Graphics Driver cho Windows 7 và Windows 8.1 trên nền tảng Intel® thế hệ thứ 4.

Ghi: Trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành để biết thêm chi tiết phiên bản trình điều khiển.

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành để biết thêm chi tiết và hỗ trợ yêu cầu hệ thống.

Chọn tệp nào:

 • ..exe: Gói trình điều khiển ở định dạng .exe tự cài đặt dành cho người dùng cuối
 • ..zip: Gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Bạn bối rối không biết tải xuống cái gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver &; Support Assistant.

Ghi chú

 • Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát cho cộng đồng Đồ họa Intel®. Bạn cũng có thể đăng ký và tham gia diễn đàn.
 • Hỗ trợ cho Trình điều khiển đồ họa Intel® cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.