Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows 7*/8.1* [15.36]

18424
4/14/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Thế hệ thứ 4.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 119.9 MB
 • SHA1: 017519248AABA32BC443BE7249941801C93D0DBD
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 119.2 MB
 • SHA1: 9C58D5D7A62122AF16B269076496855EE577214C
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 64.6 MB
 • SHA1: A6B6009298E7BDA72C25CFA8113BF2D87B451A24
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 63.7 MB
 • SHA1: 41058813428F7BF58CCB48755C69DB28B5292DC4

Mô tả chi tiết

Thông báo kết thúc hỗ trợ

Đây chỉ đơn giản là bản cập nhật bảo mật cho các nền tảng ® Intel thế hệ thứ 4 trên Windows 7* và Windows 8.1 *. Không có thêm trình điều khiển nào được mong đợi cho thế hệ này trên các hệ điều hành này.

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt bản cập nhật bảo mật Intel® Graphics Driver cho Windows 7 và Windows 8.1 trên các nền tảng intel thế hệ thứ 4®.

Ghi: Trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành để biết thêm chi tiết phiên bản trình điều khiển.

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành để biết thêm chi tiết và hỗ trợ yêu cầu hệ thống.

Chọn tệp nào:

 • .exe: Gói trình điều khiển ở định dạng .exe tự cài đặt dành cho người dùng cuối
 • .zip: Gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT

Giới thiệu về trình điều khiển ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần ® Intel của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của bạn trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Bối rối về những gì để tải xuống?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Trợ lý trình điều khiển và Hỗ trợ Intel®.

Ghi chú

 • Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một sàn giao dịch ngang hàng được giám sát cho cộng đồng Đồ họa ® Intel. Bạn cũng có thể đăng ký và tham gia diễn đàn.
 • Hỗ trợ trình điều khiển đồ họa ® Intel cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.