Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 700

18190
12/22/2023

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật Bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 700 Series.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 349.9 MB
  • SHA1: F3A7810F9FC1A35F1AE7511A0F83149ADE431184

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như các giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng tập lệnh.

Nội dung tệp

  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_40_Windows.zip
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_40_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_40_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_40_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_40_EFI.zip

-------------------------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.