Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho PCIe* 40 Gigabit Ethernet Kết nối mạng trong Linux*

18026
8/7/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm trình điều khiển cơ sở i40e Linux * phiên bản 2.23.17 cho các thiết bị dòng 700.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 693.4 KB
 • SHA1: 57904A541212174C20BACFBF109401C19C59C25C
 • Linux*
 • Kích thước: 1 KB
 • SHA1: 2E9D38935FFA21B0F0D5C20607935EA97304D06D
 • Linux*
 • Kích thước: 985.1 KB
 • SHA1: 3F307DB7AF36D33B31FF57DBFB02947336152D83
 • Linux*
 • Kích thước: 980.1 KB
 • SHA1: DA563E804FADE6B67E603B6D7212683096CDB4E9
 • Linux*
 • Kích thước: 1,018.1 KB
 • SHA1: 2E3363B5071B89C3B605554001FFB7D5ECDCF654
 • Linux*
 • Kích thước: 1,015.1 KB
 • SHA1: C9093B7734971F359CE82F15CAB94D74B9DF1FD1
 • Dòng SUSE Linux*, Linux*
 • Kích thước: 1.6 MB
 • SHA1: 95DF293F4980735FECF8649BB97F7B6171347142

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm i40e Linux* Base Drivers for Intel® Ethernet Network Connections.

Trình điều khiển i40e hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

Bộ điều khiển Intel® Ethernet I710

Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710

Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710

Kết nối mạng Intel® Ethernet X722

Bộ điều khiển Ethernet Intel® XXV710

Bộ điều khiển Ethernet Intel® V710

i40e-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com).

Bản phát hành này bao gồm các gói RPM chứa:

Trình điều khiển được ký bằng khóa riêng của Intel ở dạng mô-đun kernel được biên dịch sẵn

Hoàn thành mã nguồn cho trình điều khiển trên

Khóa công khai của Intel

Bản phát hành này bao gồm khóa công khai Intel để cho phép bạn xác thực trình điều khiển đã ký ở chế độ khởi động an toàn. Để xác thực trình điều khiển đã ký, bạn phải đặt khóa công khai của Intel trong cơ sở dữ liệu khóa khởi động an toàn UEFI.

Nếu bạn quyết định biên dịch lại mô-đun .ko từ các tệp nguồn được cung cấp, mô-đun .ko mới sẽ không được ký bằng bất kỳ khóa nào. Để sử dụng mô-đun .ko này trong chế độ Khởi động an toàn, bạn phải tự ký bằng khóa riêng của mình và thêm khóa công khai vào cơ sở dữ liệu khóa khởi động an toàn UEFI.

Mô-đun hạt nhân trình điều khiển cho một phiên bản hạt nhân cụ thể có thể được sử dụng với các hạt nhân errata trong cùng một phiên bản HĐH phụ, trừ khi hạt nhân errata bị hỏng kABI. Bất cứ khi nào bạn cập nhật hạt nhân của mình bằng hạt nhân errata, bạn phải cài đặt lại gói RPM trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.