Cập nhật BIOS [GKPPT10H]

16873
11/4/2019

Giới thiệu

Các tùy chọn cập nhật BIOS của Bo mạch Intel® NUC và Bộ công ® NUC Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 9.4 MB
 • SHA1: 1310C51295BB43D0C91CFFCD5196C4510E2B787C
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 5.6 MB
 • SHA1: E973451906A6977862C4849DD35C72F11DA4EF36

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của các Bo mạch và Bộ công cụ Intel® NUC sau: D33217GKE, D33217CK, DCP847SKE, DC3217IYE, DC3217BY và DCCP847DYE. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Lưu ý: Mã tham chiếu bộ nhớ trong BIOS phiên bản 0046 và sau này được cập nhật như một phần của những thay đổi được thực hiện trong BIOS để đáp ứng các Windows 8.1* yêu cầu của bạn. Mã bộ nhớ mới này không còn hỗ trợ các mô-đun bộ nhớ 1066 MHz. Vui lòng xem lại các ghi chú phát hành để biết thêm thông tin.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [GK0069.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • cập nhật iflash BIOS [GKPPT10H.86A.0069.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.

Lưu ý:

 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm thấy các hướng dẫn từng bước đầy đủ hơn về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Không nên đưa BIOS xuống phiên bản cũ hơn và có thể không được hỗ trợ. Phiên bản BIOS cũ hơn có thể không chứa hỗ trợ cho các bộ xử lý mới nhất, sửa lỗi, cập nhật bảo mật quan trọng hoặc hỗ trợ cho các bo mạch sửa đổi mới nhất hiện đang được sản xuất. Quan trọng: Nếu bạn đang cố gắng hạ cấp xuống phiên bản BIOS trước đó và phiên bản Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) của nó cũ hơn so với hiện tại trên bo mạch chủ, thì phiên bản hạ cấp không được hỗ trợ.
 • Nếu quá trình cập nhật BIOS bị gián đoạn, máy tính của bạn có thể không hoạt động chính xác. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện quá trình này trong môi trường có nguồn điện ổn định (tốt nhất là với UPS).
 • Để biết mẹo khắc phục sự cố BIOS trên Intel® NUC, hãy tham khảo Khắc phục sự cố BIOS.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.