Đám mây kết hợp là gì?

Mô hình đám mây kết hợp tận dụng tài nguyên điện toán của cả đám mây riêng tư và đám mây công cộng theo cách tiếp cận tích hợp mang lại những điều tốt nhất cho cả hai môi trường.

Tại sao nên triển khai Đám mây kết hợp?

  • Cấu trúc đám mây lai mang đến sự linh hoạt để chạy khối lượng công việc trên đám mây riêng tư hoặc đám mây công cộng.

  • Intel hỗ trợ triển khai đám mây công cộng, riêng tư và kết hợp bằng phần cứng, phần mềm, tài nguyên và các giải pháp sẵn sàng cho thị trường.

  • Với hiệu năng đáng tin cậy, có thể dự đoán được, bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng có thể hỗ trợ bất kỳ chiến lược đám mây nào.

author-image

Bởi

Đám mây kết hợp là gì?

Đám mây kết hợp là mô hình điện toán đám mây kết hợp những lợi thế của đám mây riêng tư với những lợi thế của đám mây công cộng. Trong quản lý đám mây kết hợp, mỗi khối lượng công việc có thể được chỉ định vào môi trường đám mây phù hợp nhất.

Các ứng dụng và dữ liệu yêu cầu mức độ kiểm soát, tùy chỉnh hoặc bảo mật cao có thể chạy trên đám mây riêng tại chỗ, trong khi các khối lượng công việc khác có thể tận dụng khả năng mở rộng và tính linh hoạt của đám mây công cộng. Cả hai mô hình điện toán đám mây đều đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc đám mây kết hợp.

Sự kết hợp giữa tài nguyên tại chỗ và dịch vụ đám mây công cộng này được nhiều tổ chức áp dụng theo thời gian. Họ có thể bắt đầu ở trung tâm dữ liệu với đám mây riêng và di chuyển một số ứng dụng hoặc dịch vụ sang đám mây công cộng để linh hoạt hơn.

Ngược lại, họ có thể bắt đầu bằng cách tiếp cận dựa trên nền tảng đám mây và chuyển một số khối lượng công việc từ đám mây công cộng trở lại môi trường đám mây riêng tại chỗ để cải thiện khả năng kiểm soát. Trong cả hai trường hợp, kết quả là mô hình đám mây kết hợp.

Cách Đám mây kết hợp hoạt động

Trong mô hình đám mây kết hợp, một số khối lượng công việc được triển khai trong trung tâm dữ liệu tại chỗ hoặc đám mây riêng, khối lượng công việc khác nằm trên đám mây công cộng và các ứng dụng hoặc dữ liệu di chuyển giữa hai môi trường. Các mô hình đám mây lai cung cấp mức độ linh hoạt cao với nhiều tùy chọn triển khai.

Lợi ích của đám mây lai

Các lợi ích của đám mây kết hợp bao gồm khả năng kiểm soát và khả năng hiển thị đối với các tài nguyên mạng, lưu trữ và điện toán tại chỗ đặc trưng cho đám mây riêng, bên cạnh tính linh hoạt, khả năng mở rộng và giảm chi phí vốn của đám mây công cộng. Bằng cách chạy từng khối lượng công việc trong môi trường phù hợp nhất, tổ chức có thể tối ưu hóa hiệu suất, tính linh hoạt và chi phí của đám mây.

Cấu trúc Đám mây kết hợp

Các mô hình đám mây công cộng, riêng tư và kết hợp đều dựa trên máy chủ. Cho dù các máy chủ được đặt tại chỗ và được tổ chức quản lý dưới dạng đám mây riêng tư, được chia sẻ trên đám mây công cộng hay kết hợp các mô hình đó, tài nguyên phần cứng và cấu trúc đều rất quan trọng đối với bất kỳ hoạt động triển khai đám mây nào.

Cấu trúc đám mây kết hợp phải được sắp xếp cẩn thận để đảm bảo khả năng tương thích, khả năng mở rộng và tính linh hoạt trên nhiều nền tảng trên nhiều nền tảng điện toán khác nhau.

Bảo mật đám mây hỗn hợp

Các mô hình đám mây công cộng, riêng tư và lai hứa hẹn mang lại sự linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Đám mây có thể cho phép các tổ chức thích ứng với thị trường đang thay đổi với việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng và đưa ra quyết định tốt hơn.

Một số tổ chức ngần ngại khi dựa vào tài nguyên đám mây vì lo ngại rằng họ sẽ khiến bản thân và dữ liệu của mình gặp rủi ro. Cấu trúc bảo mật đám mây kết hợp cho phép các tổ chức đó tận dụng lợi thế của đám mây đồng thời giảm thiểu khả năng xảy ra và lỗ hổng bảo mật.

Các trường hợp sử dụng Đám mây kết hợp

Đám mây kết hợp có thể cung cấp cách tiếp cận triển khai ứng dụng đơn giản hơn. Tính linh hoạt bổ sung của môi trường hỗn hợp cho phép các nhà phát triển lặp lại, đổi mới và cải thiện quy trình làm việc.

Cách tiếp cận đám mây kết hợp cũng có thể giúp giảm chi phí vốn cho cơ sở hạ tầng tại chỗ trong khi cung cấp tùy chọn thanh toán khi bạn sử dụng để triển khai khối lượng công việc trên đám mây công cộng.

Đám mây kết hợp so với Đa đám mây

Có hai mô hình triển khai đám mây cơ bản: đám mây riêng tư và đám mây công cộng. Đám mây kết hợp là sự kết hợp của hai mô hình đó. Mỗi khối lượng công việc được đặt trong môi trường phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức, bao gồm chi phí, quản trị dữ liệu và tính sẵn có của tài nguyên.

Theo cách tiếp cận đa đám mây, một tổ chức sử dụng kết hợp các tài nguyên từ nhiều đám mây công cộng. Ví dụ: một tổ chức có thể chọn sử dụng kết hợp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng (CSP) để có được mức giá và mức dịch vụ họ cần cho các khối lượng công việc khác nhau. Tuy nhiên, nếu cách tiếp cận đa đám mây phát triển để tích hợp cả tài nguyên đám mây riêng tư và công cộng thì kết quả là biến thể của mô hình đám mây kết hợp.

Giải pháp Intel® cho đám mây kết hợp

Công nghệ Intel® hỗ trợ các mô hình điện toán đám mây riêng tư, công cộng và đám mây kết hợp với phần cứng được tinh chỉnh cao, bao gồm bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng cho điện toán hiệu năng cao.

Tài nguyên dành cho nhà phát triển đám mây kết hợp

Cấu trúc đám mây kết hợp hợp nhất các thành phần cơ sở hạ tầng riêng lẻ để quản lý, tự động hóa và điều phối tất cả các tài nguyên máy tính. Các nhà phát triển có nhiều nguồn tài nguyên để lựa chọn, bao gồm phần mềm ảo hóa, điều phối và vùng chứa.

Ngoài ra, một số CSP hàng đầu cung cấp các tùy chọn triển khai ảo hóa hoặc kim loại trần bắt chước đám mây riêng trong khi tích hợp với các dịch vụ đám mây công cộng. Chúng bao gồm Microsoft Azure Stack, AWS Outposts, Nền tảng đám mây kết hợp Cisco cho Google Cloud và Anthos của Google Cloud.

Tiến về phía trước với Đám mây kết hợp

Nhiều công ty sẽ tiến tới đám mây kết hợp theo từng bước nhỏ, thường là từng ứng dụng một. Trong một số trường hợp, tổ chức có thể triển khai các ứng dụng trên đám mây riêng tư và di chuyển một số hoặc tất cả chúng sang đám mây công cộng khi nhu cầu thay đổi.

Ngược lại, các tổ chức bắt đầu với cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dữ liệu trên nền tảng đám mây có thể chọn trả lại một số hoặc toàn bộ khối lượng công việc của họ cho đám mây riêng tư. Cả hai con đường đều có thể dẫn đến cơ sở hạ tầng đám mây kết hợp mang lại những điều tốt nhất cho cả hai thế giới.

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Đám mây kết hợp là mô hình điện toán đám mây tích hợp các tài nguyên từ đám mây riêng tư tại chỗ với các dịch vụ của đám mây công cộng.

Một tổ chức có thể bắt đầu bằng cách triển khai tất cả cơ sở hạ tầng điện toán trong trung tâm dữ liệu tại chỗ, sau đó đặt cấu hình lại thành đám mây riêng tư. Theo thời gian, một số khối lượng công việc có thể được di chuyển sang đám mây công cộng. Sự kết hợp tích hợp giữa đám mây riêng tư và đám mây công cộng được gọi là mô hình đám mây kết hợp.

Khung điện toán đám mây được phân loại là các mô hình công cộng, riêng tư, kết hợp và đa đám mây.