Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

Intel® Xeon® Scalable processors are built specifically for the flexibility to run complex AI workloads on the same hardware as your existing workloads; Intel® Xeon® Scalable processors take embedded AI performance to the next level with Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost).

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tính khả dụng của máy gia tốc thay đổi tùy thuộc vào SKU. Truy cập trang Thông số Kỹ thuật Sản phẩm của Intel để biết thêm chi tiết về sản phẩm.