Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® được thiết kế đặc biệt để có thể linh hoạt xử lý các khối lượng công việc AI phức tạp trên cùng một phần cứng như khối lượng công việc hiện có của bạn; đồng thời bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® đưa hiệu năng AI nhúng lên một đẳng cấp mới với Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost).