Bảo mật rất quan trọng

Trải nghiệm đăng nhập của bạn sẽ thay đổi vào tháng 2 để hỗ trợ các biện pháp kiểm soát bảo mật nâng cao

Tiêu điểm

  • Chúng tôi đang chuyển các trải nghiệm kỹ thuật số của mình sang quy trình xác thực và đăng nhập mới thông qua Microsoft Azure AD*

  • Các thay đổi sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023. Trong thời gian di chuyển, bạn có thể trải nghiệm sự gián đoạn khi đăng nhập.

author-image

Bởi

Điều gì Đang thay đổi

Các quy trình đăng nhập mới

  • Bạn sẽ được nhắc cung cấp địa chỉ email cá nhân để nhận dạng chính mình - tên người dùng hoặc địa chỉ email được chia sẻ sẽ không còn được chấp nhận
  • Bạn cũng có thể được yêu cầu thay đổi mật khẩu của mình


Nếu bạn đang truy cập nội dung riêng, hệ thống sẽ nhắc bạn thiết lập quy trình Xác thực đa yếu tố (MFA)

  • Bạn sẽ cần điện thoại và email của mình để hoàn thành quy trình
  • Về sau, bạn sẽ sử dụng quy trình MFA mỗi khi bạn Đăng nhập

Thời gian cho Những thay đổi này

Quá trình di chuyển sang Microsoft Azure AD sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023.

Trong thời gian di chuyển:

  • Bạn có thể trải nghiệm sự gián đoạn khi đăng nhập
  • Bạn cũng có thể được nhắc đăng nhập bằng quy trình mới trên một số ứng dụng và quy trình Đăng nhập hiện tại của bạn cho những ứng dụng khác
  • Khi quá trình di chuyển hoàn tất, bạn sẽ có một quy trình đăng nhập cho tất cả các trang web của Intel

Nội dung

Để Truy cập Nội dung Công cộng

Đăng nhập bằng địa chỉ email cá nhân của bạn. Tên người dùng hoặc địa chỉ email được chia sẻ sẽ không còn được chấp nhận.

 hình ảnh của trang đăng nhập mới

Bạn sẽ nhận được mã xác minh một lần để xác minh địa chỉ email của mình.

hình ảnh hiển thị bước mã xác minh mới

Bạn sẽ được nhắc thay đổi mật khẩu của mình.

hình ảnh của trang thay đổi mật khẩu

Sau đó, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu mới của mình khi đăng nhập vào các trang web của Intel trong tương lai.

Để Truy cập Nội dung Riêng

Có các bước bổ sung để thiết lập quy trình xác thực của bạn.

Đăng nhập bằng địa chỉ email cá nhân của bạn. Tên người dùng hoặc địa chỉ email được chia sẻ sẽ không còn được chấp nhận.

hình ảnh của trang đăng nhập mới

Thiết lập quy trình Xác thực Đa Yếu tố (MFA) của bạn

hình ảnh trang thiết lập xác thực Đa yếu tố

hình ảnh hiển thị các bước quy trình để thiết lập xác thực Đa yếu tố

Chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Intel

hình ảnh của trang Điều khoản sử dụng

Sau đó, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email và quy trình xác thực MFA của mình khi đăng nhập vào các trang web của Intel trong tương lai.

Bạn cũng nên thiết lập phương pháp MFA phụ.

Để biết thêm thông tin

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập, hãy liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi hoặc xem Câu hỏi thường gặp.

Liên hệ Hỗ trợ Khách hàng

Câu hỏi thường gặp về đăng nhập