Xử lý video và hình ảnh

Được đề xuất cho:

  • Thiết bị: Cyclone® V GX

  • Quartus®: v15.0 - v17.0

author-image

Bởi

Tổng quan

Ví dụ thiết kế xử lý video và hình ảnh cho thấy cách các lõi được cung cấp trong Video và Bộ xử lý hình ảnh có thể được sử dụng để tạo một hệ thống video hoàn chỉnh. Thiết kế thực hiện chuyển đổi định dạng trên luồng video định nghĩa tiêu chuẩn (NTSC hoặc ĐẠT) để xuất video độ nét cao qua giao diện video kỹ thuật số (DVI). Thiết kế này sử dụng Platform Designer của Intel và một số lõi sở hữu trí tuệ (IP) của Intel, bao gồm bộ khâu khâu thích ứng chuyển động, bộ chỉnh tỷ lệ đại trực quan, bộ trộn, bộ lấy lại mẫu chroma, bộ chuyển đổi không gian màu, bộ xử lý Nios® II và bộ điều khiển bộ nhớ DDR2.

Sơ đồ khối.

Đầu ra luồng video.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.