Chạy mô phỏng bằng phần mềm Quartus® II NativeLink

author-image

Bởi

Để chạy mô phỏng bằng tính năng Quartus II NativeLink, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra Cài đặt

 1. Trên menu Bài tập, nhấp vào Cài đặt Công cụ EDA để mở hộp thoại Cài đặt và sau đó nhấp vào Mô phỏng.
  1. Kiểm tra xem phần mềm ModelSim*-Altera® hay bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba nào được chọn trong trường Tên Công cụ.
  2. Trong Phần Cài đặt NativeLink,hãy đảm bảo đã chọn đúng bàn kiểm tra.
 2. Để sử dụng tính năng Quartus II NativeLink, bạn cũng phải cung cấp đường dẫn tuyệt đối cho phần mềm ModelSim SE/PE hoặc bất kỳ công cụ mô phỏng của bên thứ ba nào.
 3. Để đặt đường dẫn tuyệt đối, vào menu Công cụ, nhấp vào Tùychọn , sau đó chung, sau đó là Tùy chọn Công cụ EDA. Vui lòng đảm bảo xác định vị trí của công cụ có thể thực thi cho mỗi công cụ EDA của bên thứ ba.

Ví dụ:

 • ModelSim: c:\modeltech_6.4a\win32
 • ModelSim-Altera: c:\altera\90\modelsim_ae\win32aloem

Lưu ý:Đối với các công cụ EDA của bên thứ ba khác, vị trí tương ứng của chúng có trong thư mục cài đặt của họ.

Bước 2: Chạy mô phỏng

 1. Vào menu Công cụ, chọn Chạy công cụ mô phỏng EDAvà chọn loại mô phỏng mà bạn muốn sử dụng:
 • Chạy mô phỏng RTL
 • Chạy mô phỏng cấp cổng

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.