Trình điều khiển thiết bị Lớp trừu tượng phần cứng (HAL)

author-image

Bởi

Ví dụ thiết kế này hiển thị quy trình phát triển trình điều khiển thiết bị phần cứng Abstraction Layer (HAL) cho UART. Sử dụng Bộ công cụ đánh giá nhúng Intel® Nios® II (NEEK), phiên bản Cyclone® III làm nền tảng phần cứng, ví dụ này cho thấy các giai đoạn phát triển phần mềm khác nhau cần thiết để phát triển trình điều khiển thiết bị phần mềm HAL cho bộ xử lý nhúng Nios II.

Thông số kỹ thuật thiết kế phần cứng

Thiết kế phần cứng được sử dụng trong ví dụ này nhắm mục tiêu NEEK, Cyclone® III edition. Các thiết bị ngoại vi chính trong thiết kế này bao gồm:

  • lõi CPU Nios II/f
  • VIC
  • RAM trên chip 16 ký tự (KB)
  • JTAG UART
  • Nhận dạng hệ thống (ID)
  • Bộ định giờ khoảng
  • UART

Sử dụng ví dụ thiết kế này

Để biết thông tin về cách chạy ví dụ thiết kế, vui lòng tham khảo AN459:Hướng dẫn phát triển trình điều khiển Nios II HAL thiết bị mới (PDF) .

Tải xuống các tệp được sử dụng trong ví dụ này: an459-design-files.zip.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.