Tài liệu quy định bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810-XXVDA4 LP (Cấu hình thấp)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000093293

24/01/2023

Các chứng chỉ và khai báo này mô tả các nhãn quy định và thông tin an toàn cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810-XXVDA4 LP (K32352)

Chứng chỉ và Khai báo

Tuyên bố tuân thủ (PDF) PDF icon

Tuyên bố tuân thủ theo dự phòng (PDF) PDF icon

Báo cáo tuân thủ VCCI Nhật Bản (PDF) PDF icon

Chứng nhận Hàn Quốc (PDF) PDF icon

Tuyên bố tuân thủ BSMI Đài Loan (PDF) PDF icon

Tuyên bố BSMI RoHS Đài Loan (PDF) PDF icon

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.

 

Chủ đề liên quan
Chỉ số thông tin quy định cho Intel® Ethernet điều hợp mạng quan trọng
Tuyên bố tuân thủ các Bộ điều hợp Intel® Ethernet điện tử
Quốc gia xuất xứ cho bộ điều hợp Intel® Ethernet nhân
Quốc gia xuất xứ cho Bộ điều Intel® Ethernet hành
Cách tìm Bảng dữ liệu khai báo vật liệu (MDDS) cho các Sản phẩm Intel®