ID bài viết: 000090117 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 30/03/2022

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng ép buộc cài đặt ứng dụng Điều® khiển Hồ Quang Intel trên hệ thống cũ hơn?

Môi Trường

Windows 11, 64-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Chức năng đầy đủ có thể bị mất nếu Điều khiển Vòng cung được cài đặt trên hệ thống cũ hơn không được hỗ trợ.

Mô tả

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cài đặt ứng dụng Intel® Arc Control trên hệ thống cũ hơn không được liệt kê là được hỗ trợ?

Độ phân giải

Intel Arc được thiết kế để hoạt động trên bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 và đồ họa Intel Arc mới hơn. Chúng tôi không khuyến nghị bạn nên cài đặt ứng dụng trên các nền tảng cũ hơn vì chức năng đầy đủ có thể bị mất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.