ID bài viết: 000088581 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 14/01/2022

Bộ điều hợp Không dây Intel® giữ cho việc ngắt kết nối mạng

Môi Trường

Windows 11* Family, Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước khắc phục sự cố cần làm theo khi bộ điều hợp không dây đang ngắt kết nối.

Mô tả

Kết nối không dây thường xuyên bị ngắt kết nối.

Độ phân giải

Hãy thử các bước sau:

  • Thực hiện cài đặt sạch các trình điều khiển không dây mới nhất có sẵn. Trình điều khiển mới nhất có thể được tải xuống trong Trung tâm Tải xuống của chúng tôi. Nếu có, bạn có thể muốn kiểm tra trang web của Nhà sản xuất thiết bị gốc để biết trình điều khiển tùy chỉnh.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn có các cài đặt được khuyên dùng dành cho tiêu chuẩn không dây: Cài đặt được khuyên dùng cho kết nối 802.11n,Cài đặt khuyên dùng cho Kết nối 802.11ac và Cài đặt được khuyên dùng cho Kết nối 802.11ax.
  • Cập nhật BIOS lên phiên bản mới nhất. Để kiểm tra cách thực hiện cập nhật BIOS, vui lòng liên hệ với Nhà sản xuất thiết bị gốc.
  • Xác nhận không có bản cập nhật Windows đang chờ xử lý.
  • Hãy thử kết nối với một mạng khác nếu có và kiểm tra xem vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
  • Hãy thử kết nối với Điểm truy cập (AP) hoặc bộ định tuyến khác và kiểm tra xem sự cố có tiếp tục hay không.
  • Hãy chắc chắn rằng bộ định tuyến hoặc Điểm truy cập (AP) đã được cấu hình tốt. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của mình để đảm bảo điều này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.