ID bài viết: 000058154 Loại nội dung: Bảo trì & Hiệu năng Lần duyệt cuối: 28/04/2023

Các tùy chọn để phục hồi ổ đĩa cứng (HDD) có màu xám sau khi cài đặt bộ Intel® Optane™ nhớ

Môi Trường

Windows 11, 64-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách duy trì và quản lý bộ nhớ Intel® Optane™ để có hiệu năng tốt nhất

Mô tả

Các tùy chọn trong hệ điều hành để phục hồi ổ cứng HDD không còn khả dụng sau khi cài đặt Intel® Optane™ nhớ.

Độ phân giải

Khi một ổ đĩa lưu trữ được ghép nối với Intel® Optane™ bị bộ nhớ, nó sẽ trở thành một ổ đĩa bộ nhớ Intel® Optane™ và trông giống như một ổ đĩa thay vì hai ổ đĩa. Ổ đĩa sau đó được duy trì và quản lý để có hiệu năng tốt nhất bởi trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) và phần mềm.

hiệu hóa khả năng tăng tốc trước khi phục hồi ổ đĩa lưu trữ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.