ID bài viết: 000038309 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 08/07/2021

TCase là gì?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Những câu hỏi thường gặp về nhiệt độ dành cho bộ xử® Intel

Mô tả

TCase là gì?

Độ phân giải

TCase là viết tắt của Nhiệt độ chữ hoa/thường và là nhiệt độ tối đa được cho phép ở bộ xử lý Tản nhiệt tích hợp (IHS).

Tham khảo các câu hỏi thường gặp về nhiệt độ cho các Bộ® Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.