Hướng dẫn sử dụng Quick Start dành cho Intel® Server Board Intel® S2600ST

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000024980

09/08/2017

Hướng dẫn sử dụng cài đặt nhanh (PDF)PDF icon
Bao gồm hướng dẫn từng bước về cách xây dựng Hệ thống Máy chủ Intel®.

Kích thước: 3,82 MB
Ngày: ngày 2017 tháng 7
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

 
Các chủ đề liên quan
Phụ tùng, danh sách bộ phận và hướng dẫn cấu hình cho dòng Intel® Server Board Intel® S2600ST
Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho gia đình Intel® Server Board Intel® S2600ST
Hướng dẫn dịch vụ dành cho dòng sản phẩm Intel® Server Board Intel® S2600ST