Vấn đề với Phím chính của Gói Chơi game hoặc Mã tiêu đề phần mềm cụ thể

Tài liệu

Thông báo lỗi

000019053

27/07/2021

Khi Phím chính Gói Chơi game của bạn hiển thị không hợp lệ, khi MÃ KHUYẾN MÃI của bạn tạm thời không khả dụng hoặc nếu mã của bạn không hoạt động cho các tựa game phần mềm, hãy làm theo các bước sau để tìm Khóa Chính mới hoặc mã mới cho tựa game phần mềm:

  • Bạn đang sử dụng URL chính xác cho Gói Trò® Intel® của mình không? URL này có thể được tìm thấy trên phiếu giảm giá in Master Key hoặc trong email gửi chìa khóa chính.
  • Bạn đang sử dụng trình duyệt trang web được hỗ trợ? Khóa chính của gói chơi game hoặc Mã tiêu đề phần mềm cụ thể hỗ trợ Internet Explorer 10* trở lên và các phiên bản gần đây nhất của Google Chrome*, Safari* và Firefox*.
  • Phím Chính có được nhập chính xác không? Hãy chắc chắn rằng không có khoảng trắng trước ký tự đầu tiên của Phím Chính.


Nếu bạn đã hoàn thành các bước này mà không thành công, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua liên kết hỗ trợ này.

Hãy cung cấp các thông tin sau cho đại lý hỗ trợ:

  • URL được sử dụng để truy cập Master Key
  • Trường hợp bộ xử lý hoặc hệ thống được mua
  • Biên nhận với Khóa Chính hợp lệ


Nếu bạn đang phải đối mặt với các vấn đề với một mã tiêu đề phần mềm cụ thể, hãy chuẩn bị các thông tin sau:

  • Ưu đãi khuyến mãi phần mềm
  • Phần mềm chơi game và tiêu đề mã