Tài liệu quy định dành cho bộ Intel® NUC NUC6i3SYK

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000018864

29/01/2020

Các chứng chỉ và tuyên bố bên dưới mô tả các nhãn hiệu pháp lý và thông tin về an toàn dành cho bộ Intel® NUC NUC6i3SYK.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu chứng nhận bổ sung không được liệt kê tại đây. Bộ Intel NUC NUC6i3SYK là một sản phẩm L6-một bộ tích hợp bổ sung các thành phần (bộ nhớ và ổ đĩa) và hệ điều hành. Intel không cung cấp các chứng nhận bổ sung cụ thể cho các sản phẩm L6. Các tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận và khai báo
Úc/New Zealand 4268 giấy chứng nhậnicon
Dung lượng: 115 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 11
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 494 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Chứng nhận CE EMCicon
Dung lượng: 142 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Chứng nhận an toàn Trung Quốc CCC EMCicon
Dung lượng: 806 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 11
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)icon
Dung lượng: 307 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 2
Chứng nhận Demkoicon
Dung lượng: 328 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 11
Tuyên bố EPEATicon
Dung lượng: 286 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Chứng nhận CB-EU-LVD, CE Safetyicon
Dung lượng: 149 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Chứng nhận EU EMF EN 62311icon
Dung lượng: 182 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Chứng nhận EU ETSI EN 300 328icon
Dung lượng: 166 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Chứng nhận EU ETSI EN 300 440icon
Dung lượng: 165 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Chứng nhận EU ETSI EN 301 489icon
Dung lượng: 121 KB
Ngày: 2017 tháng 5
Chứng nhận EU ETSI EN 301 893icon
Dung lượng: 174 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
EU MDDS CE RoHS tuyên bố về sự phù hợpicon
Dung lượng: 44,7 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 11
Tuyên bố về sự phù hợp của Intelicon
Dung lượng: 228 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 9
Nhật bản VCCI EMC giấy chứng nhận sự phù hợpicon
Dung lượng: 119 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Thư biến động dành cho các sản phẩm Intel® NUC
MDDS (bảng dữ liệu khai báo vật liệu) icon
Dung lượng: 391 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 6
Chứng nhận an toàn Mexico NOMicon
Dung lượng: 47 KB
Ngày: 2016 tháng 5
Chứng nhận EMC MSIP Hàn Quốcicon
Dung lượng: 486 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 11
Chứng nhận an toàn EMC BSMI của Đài Loanicon
Kích thước: 1,14 MB
Ngày: ngày 2015 tháng 11
Chứng nhận BSMI của Đài Loan RoHSicon
Dung lượng: 138 KB
Ngày: tháng 2017
Tuyên bố về sự phù hợp của Ukraina icon
Kích thước: 2,69 MB
Ngày: ngày 2016 tháng 6
Giấy chứng nhận tuân thủ ulicon
Dung lượng: 400 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10
Chứng nhận EMC cho Hoa Kỳ (FCC) Canada (ICES) icon
Dung lượng: 129 KB
Ngày: ngày 2015 tháng 10

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*