Danh sách bộ nhớ được thử nghiệm cho Intel® Server Board X38ML và Hệ thống Máy chủ Intel® SR1520ML

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008320

28/06/2017

Mô-đun bộ nhớ trên Intel® Server Board X38ML có 4 DIMM khe cắm, có thể chứa đến 8GB bộ nhớ ECC-667 không buffered và không ECC-667 hoặc DDR2-800, sử dụng mô-đun DIMM 4 72-bit. Các tính năng bộ nhớ sau được hỗ trợ:

  • Các mô-đun ECC và không tương thích không buffered DDR2-667 và DDR2-800 (phù hợp với thông số kỹ thuật của DIMM DDR JEDEC)
  • DIMM có dung lượng 512 MB, 1 GB và 2 GB. Các kích thước DRAM khác có thể hoạt động chính xác nhưng sẽ không được xác nhận
  • Cấu hình tối thiểu là 512 MB sử dụng 1 512 MB DIMM
  • Cấu hình tối đa là 8 GB

Danh sách PDF hiện đã có từ ngày 2009 tháng 2, không có kế hoạch nào để cập nhật tài liệu.

Báo cáo kiểm tra danh sách bộ nhớ (PDF)icon
Tên tập tin: X38ML_memlist_Rev_12. PDF
Kích thước: 76.476 Bytes
Ngày: ngày 2009 tháng 2
Xem xét lại: 12,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*