Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Khung máy chủ Intel® SR2300

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007506

15/07/2017

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Khung máy chủ Intel® SR2300 là khung máy chủ 2U được thiết kế để hỗ trợ Intel® Server Board SE7500WV2 và SE7501WV2. Cả Bo mạch và khung vỏ đều có một bộ tính năng được thiết kế để hỗ trợ thị trường máy chủ mật độ cao.

Tên tập tin: TPS. PDF
Kích thước: 1,49 MB
Ngày: ngày 2003 tháng 6
Phiên bản tập tin: 1,2

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.