Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Khung máy chủ Intel® SC5650

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007296

12/07/2017

Thông số kỹ thuật này nêu chi tiết bộ tính năng của Khung máy chủ Intel® SC5650, khung máy chủ được thiết kế cho các sản phẩm Bo mạch máy chủ® Intel.

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmicon
Tên tập tin: E39531-004_SC5650_TPS_R1_2. PDF
Kích thước: 2.734.067 Bytes
Ngày: ngày 2010 tháng 4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*