Hướng dẫn sử dụng phần mềm cho BSP Intel® Quark™ SoC Build

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007128

09/06/2020

Hướng dẫn sử dụng (PDF)icon
Sử dụng tài liệu này để tạo ra một hình ảnh khởi động trên bo mạch dựa trên Intel® Quark™ SoC của bạn và tìm hiểu thêm về các tính năng của phần mềm BSP. Khán giả dự định cho tài liệu này là các kỹ sư phần cứng/phần mềm có kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng nhúng.

Tên tập tin: Quark_BSP_BuildandSWUserGuide_329687_006. PDF
Dung lượng: 667 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 6
Xem xét lại: 006

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*