Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Hệ Thống Lưu Trữ Nhập Intel® SS4200-E

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006947

21/07/2017

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật này mô tả các thành phần phần cứng của Hệ Thống Lưu Trữ Nhập Intel® SS4200-E. Các chương bao gồm:

  • Các tính năng hệ thống
  • Hệ thống điện năng
  • Quạt tản nhiệt hệ thống
  • Chi tiết lưu giữ ổ đĩa cứng
  • Kết nối hệ thống
  • Yêu cầu về quy định và tuân thủ
  • Giới hạn về môi trường

Dung lượng: 992 KB
Ngày: ngày 2008 tháng 2
Xem xét lại: 1,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*