Bộ xử lý Intel® Xeon® thế hệ thứ 4 dành cho IoT

Thúc đẩy hiệu năng ứng dụng biên với nhiều lõi hơn, nhiều bộ nhớ hơn, hợp nhất hơn và AI tiên tiến hơn. Thông tin đồ họa này trình bày chi tiết các tính năng chính của bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 4 giúp cải thiện hiệu năng, AI và khả năng kết nối cho máy chủ biên, phân tích video và các ứng dụng nhắm mục tiêu công nghiệp.