Hellometer™ AI Timer cho Nhà hàng Dịch vụ Nhanh với Bộ xử lý Di Intel® Core™ thế hệ thứ 13

Alex Popper, Giám đốc điều hành của Hellometer, một startup SaaS của Y-Combinator chuyên về AI tự động hóa nhà hàng, cho thấy cách bộ xử lý di động Intel Core thế hệ thứ 13 cho phép Hellometer cung cấp thông minh và hiệu suất hơn với chi phí cạnh tranh hiệu quả cho các nhà hàng ăn nhanh.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.