Tiện ích Chipset INF

19347
3/28/2023

Giới thiệu

Chủ yếu dành cho các Sản phẩm Chipset Intel®, tiện ích này phiên bản 10.1.19444.8378 cài đặt các tệp Windows* INF. Xem mô tả chi tiết để tìm hiểu xem bạn có cần tệp này không.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*, Microsoft Windows*
  • Kích thước: 3 MB
  • SHA1: 3A6A307339B79CADFC27A94B96D3CF8FB7BDF586

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Chạy ứng dụng dễ sử dụng này Intel® Driver & Support Assistant cho bạn biết bạn có cần cập nhật tệp INF chipset của mình không và sẽ nhắc bạn cài đặt. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc tải xuống chipset và tải xuống tập tin phổ biến cần thiết cho hệ thống của bạn.

Thay đổi tên

Intel® Chipset Device Software là tên mới của công cụ Tiện Ích Cài Ðặt Phần Mềm Bộ Vi Mạch Ðiện Tử Intel®; tên này sẽ được nhìn thấy khi chạy gói cài đặt.

Giới thiệu về tệp/tải xuống này

Trình điều Intel Chipset Device Software đặt các tệp Windows* INF. INF là một tệp văn bản cung cấp cho hệ điều hành thông tin về một phần cứng trên hệ thống. Trong trường hợp của trình điều khiển Intel Chipset Device Software, thông tin đó chủ yếu là tên sản phẩm cho phần cứng. Điều này cho phép hệ điều hành hiển thị tên chính xác của phần cứng đó trong Trình quản lý thiết bị.

Lưu ý: Trình điều Intel Chipset Device Software cài đặt trình điều khiển cho AGP hoặc USB. Không tải xuống tiện ích này nếu nhà sản xuất thiết bị của bạn khuyên bạn nên sửa lỗi "trình điều khiển AGP", "AGP GART", hoặc "trình điều khiển USB"; nó sẽ không sửa chữa vấn đề của bạn.

Đọc tập tin readme đính kèm và phát hành các tập tin ghi chú trước khi cài đặt.

Từ khóa: 82801, ICH, MCH, chipset

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.