Tiện ích Chipset INF

19347
3/28/2023

Giới thiệu

Chủ yếu dành cho các Sản phẩm Chipset Intel®, phiên bản tiện ích 10.1.19444.8378 này cài đặt các tệp Windows* INF. Xem mô tả chi tiết để tìm hiểu xem bạn có cần tệp này không.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Microsoft Windows*
  • Kích thước: 3 MB
  • SHA256: 3BA66C0A2D2DBA5905FEF3EF8FC5CE82B9D5B781A9F693333C5B7476428CA0FD

Mô tả chi tiết

Thay đổi tên

Intel® Chipset Device Software là tên mới của Tiện Ích Cài Đặt Phần Mềm Bộ Vi Mạch Điện Tử Intel®; Tên này sẽ được nhìn thấy khi chạy gói cài đặt.

Giới thiệu về tệp / tải xuống này

Bộ Intel Chipset Device Software sẽ cài đặt các tập tin Windows* INF. INF là một tệp văn bản cung cấp cho hệ điều hành thông tin về một phần cứng trên hệ thống. Trong trường hợp của Intel Chipset Device Software hiện tại, thông tin đó chủ yếu là tên sản phẩm cho phần cứng. Điều này cho phép hệ điều hành hiển thị tên chính xác cho phần cứng đó trong Trình quản lý thiết bị.

Lưu ý: Intel Chipset Device Software không cài đặt trình điều khiển cho AGP hoặc USB. Không tải xuống tiện ích này nếu nhà sản xuất thiết bị của bạn đang khuyến nghị nó khắc phục sự cố "trình điều khiển AGP", "AGP GART" hoặc "trình điều khiển USB"; Nó sẽ không khắc phục sự cố của bạn.

Đọc các tệp readme đính kèm và ghi chú phát hành trước khi cài đặt.

Từ khóa: 82801, ICH, MCH, chipset

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.