Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel® Turbo Boost. Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 là thế hệ tiếp theo của Công nghệ Intel Turbo Boost và chỉ có sẵn trên một số bộ xử lý Intel® nhất định. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

2

LPDDR3 1866 MHz được hỗ trợ trên bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 5 với Đồ họa HD Intel® 6000 và đồ họa Intel® Iris™.

3

Lệnh Mới của Intel® AES (Intel® AES-NI) đòi hỏi một hệ thống máy tính với một bộ xử lý hỗ trợ Intel® AES-NI, cũng như phần mềm không phải của Intel để thực hiện các lệnh theo trình tự chính xác. Intel® AES-NI có sẵn trên một số bộ vi xử lý Intel® được lựa chọn. Để biết tính khả dụng, tham khảo ý kiến đại lý bán lẻ hoặc nhà sản xuất hệ thống. Để biết thêm thông tin, truy cập vào software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.

4

Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Truy cập ark.intel.com để biết chi tiết.

5

Yêu cầu PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh hỗ trợ Hiển thị không dây Intel®, bộ chuyển đổi tương thích và TV. Khả năng phát nội dung 1080p và Blu-ray* hoặc các nội dung được bảo vệ khác chỉ có trên một số bộ xử lý Intel® nhất định với hỗ trợ đồ họa tích hợp. Hãy tham khảo với nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

6

Công nghệ Ảo hóa Intel® (Intel® VT) yêu cầu một hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và màn hình máy ảo (VMM). Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

7

Công nghệ Kết nối Thông minh Intel® cần dùng bộ xử lý Intel®, phần mềm Intel® và bản cập nhật BIOS, bộ điều hợp không dây Intel® và kết nối Internet. Có thể yêu cầu bộ nhớ thể rắn hoặc ổ đĩa tương đương. Kết quả của bạn có thể thay đổi, tùy theo cấu hình hệ thống. Liên hệ nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

8

Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

9

Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Intel® Small Business Advantage và cấu hình thích hợp. Sự có sẵn của các tính năng sẽ tùy thuộc vào cài đặt và cấu hình của nhà sản xuất máy tính. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết.

10

Yêu cầu một hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel® vPro™. Tính năng này phụ thuộc vào cấu hình hệ thống của bạn.

11

Không hệ thống máy tính nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối. Yêu cầu một hệ thống có hỗ trợ Công nghệ bảo vệ danh tính Intel®, bao gồm bộ xử lý Intel® được hỗ trợ, chipset được hỗ trợ, chương trình cơ sở, phần mềm và đồ họa tích hợp của Intel (trong một số trường hợp) và trang web/dịch vụ tham gia. Intel không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tình trạng dữ liệu và/hoặc các hệ thống bị mất hay bị lấy cắp hoặc bất kỳ thiệt hại nào xuất phát từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://ipt.intel.com. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống của bạn và/hoặc nhà cung cấp phần mềm để biết thêm thông tin.

12

Không hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối. Hướng dẫn Tiêu chuẩn Mã hóa Mới Intel® (Intel® AES-NI) đòi hỏi hệ thống máy tính có bộ xử lý hỗ trợ AES-NI, cũng như phần mềm để thực hiện các hướng dẫn theo trình tự chính xác. Khóa Bảo mật Intel® yêu cầu có nền tảng hỗ trợ Khóa Bảo mật Intel® sẵn có trên bộ xử lý Intel® lựa chọn cũng như phần mềm được tối ưu hóa để hỗ trợ Khóa Bảo mật Intel®. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin và tính khả dụng.

13

Không hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối. Yêu cầu một nền tảng có hỗ trợ Công nghệ tin cậy nền tảng của Intel®, có sẵn trên một số bộ xử lý Intel® chọn lọc và một hệ điều hành hỗ trợ công nghệ này. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

14

No system can provide absolute security. Requires a Boot Guard-enabled platform, available on select Intel® processors, and an enabled operating system. Consult your system manufacturer for more information.

15

Không hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối. Yêu cầu một nền tảng hỗ trợ Intel® OS Guard, có sẵn trên một số bộ xử lý Intel chọn lọc và một hệ điều hành hỗ trợ công nghệ này. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

16

Không hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối. Yêu cầu một nền tảng có hỗ trợ Intel® BIOS Guard, có sẵn trên một số bộ xử lý Intel® chọn lọc và một hệ điều hành hỗ trợ công nghệ này. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

17

"Không xung đột" nghĩa là "không xung đột DRC" được xác định bởi các quy tắc của SEC để chỉ các sản phẩm không có chứa các khoáng chất xung đột (thiếc, tantalum, tungsten và/hoặc vàng) trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tài chính hoặc làm lợi cho các tổ chức vũ trang ở DRC hoặc các nước lân cận. Chúng tôi cũng sử dụng thuật ngữ "không xung đột" theo nghĩa rộng hơn để chỉ các nhà cung ứng, chuỗi cung ứng, các nhà máy nung và luyện kim cung cấp khoáng chất xung đột không tài trợ cho xung đột ở DRC hoặc các nước lân cận.