Số hiệu bộ xử lý là một trong nhiều yếu tố cùng với thương hiệu bộ xử lý, cấu hình hệ thống cụ thể và đánh giá chấm điểm mức hệ thống cần xem xét khi chọn bộ xử lý phù hợp cho nhu cầu điện toán của bạn.

Số hiệu cao hơn trong lớp hoặc dòng bộ xử lý thường cho biết có nhiều tính năng hơn, nhưng nó có thể nhiều hơn cái này và ít hơn cái khác. Một khi bạn quyết định được về thương hiệu và loại bộ xử lý, hãy so sánh các số hiệu bộ xử lý để xác nhận bộ xử lý đó bao gồm các tính năng mà bạn đang tìm kiếm.

Xem thông số kỹ thuật của bộ xử lý và so sánh bộ xử lý >

Xem đánh giá hiệu năng của bộ xử lý >

Xem số hiệu bộ xử lý của máy chủ micro, máy chủ và máy trạm >

Bộ xử lý cho thiết bị di động

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Y Tiêu thụ điện năng rất ít Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y70

Bộ xử lý cho máy tính xách tay, máy để bàn & thiết bị di động

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
K Không khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K
R Bộ xử lý máy tính bàn dựa trên gói BGA1364 (di động) với độ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel Core i7-4770R
S Phong cách sống được tối ưu hóa cho hiệu năng Bộ xử lý Intel Core i7-4770S
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất Bộ xử lý Intel Core i7-4770T
Di động
HQ Đồ họa hiệu năng cao Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ
MX Phiên bản siêu di động Bộ xử lý Intel Core i7-4940MX Extreme Edition
MQ Di động lõi tứ Bộ xử lý Intel Core i7-4900MQ
Bộ xử lý Intel Core i7-4702MQ
M Di động Bộ xử lý Intel Core i7-4600M
Bộ xử lý Intel Core i5-4300M
U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel Core i7-4550U
Y Tiêu thụ điện năng rất ít Bộ xử lý Intel Core i7-4610Y

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
K Không khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3370K
Bộ xử lý Intel Core i5-3570K
S Phong cách sống được tối ưu hóa cho hiệu năng Bộ xử lý Intel Core i7-3770S
Bộ xử lý Intel Core i5-3550S
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất Bộ xử lý Intel Core i7-3770T
Bộ xử lý Intel Core i5-3570T
Di động
M Di động Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M

QM

Di động lõi tứ

Bộ xử lý Intel Core i7-3820QM

U Tiêu thụ điện năng cực thấp Bộ xử lý Intel Core i7-3667U
Y Tiêu thụ điện năng rất ít Bộ xử lý Intel Core i7-3689Y

Hậu tố chữ cái Mô tả Ví dụ
Máy tính để bàn
K Không khóa Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K
Bộ xử lý Intel Core i5-2500K
S Phong cách sống được tối ưu hóa cho hiệu năng Bộ xử lý Intel Core i5-2500S
Bộ xử lý Intel Core i5-2400S
T Phong cách sống được tối ưu hóa cho công suất Bộ xử lý Intel Core i5-2500T
Bộ xử lý Intel Core i5-2390T
Di động
M Di động Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M
QM Di động lõi tứ Bộ xử lý Intel Core i7-2860QM

Tiền tố chữ cái Mô tả
QX Bộ xử lý hiệu năng rất cao lõi tứ dành cho máy để bàn hoặc di động
X Bộ xử lý hiệu năng rất cao lõi kép dành cho máy để bàn hoặc di động
Q Bộ xử lý hiệu năng cao lõi tứ cho di động
E Bộ xử lý hai lõi tiết kiệm điện dành cho máy để bàn với TDP lớn hơn hoặc bằng 55 W
T Bộ xử lý tiết kiệm điện cao dành cho thiết bị di động với TDP 30-39 W
P Bộ xử lý tiết kiệm điện cao dành cho thiết bị di động với TDP 20-29W
L Bộ xử lý tiết kiệm điện cao dành cho thiết bị di động với TDP 12-19 W
U Bộ xử lý tiết kiệm điện rất cao dành cho thiết bị di động với TDP nhỏ hoăn hoặc bằng 11,9 W
S Kiểu hình thức dành cho di động với gói 22x22 BGA