Masthead Light

Công nghệ Intel® Hyper-Threading


Vì sao hệ điều hành có thể làm được nhiều việc hơn và hiệu quả hơn

Công Nghệ Intel® Hyper-Threading (Công Nghệ Intel® HT)1 sử dụng tài nguyên của bộ xử lý hiệu quả hơn, cho phép nhiều luồng xử lý chạy trên mỗi nhân. Là một tính năng để nâng cao hiệu năng, Công Nghệ Intel HT cũng nâng cao năng suất bộ xử lý, nâng cao khả năng xử lý tổng thể trên phần mềm phân luồng.

Công nghệ siêu phân luồng có sẵn trên bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ trước, dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 và dòng bộ xử lý Intel® Xeon®. Kết hợp một trong các bộ xử lý Intel® này và chipset với HĐH và BIOS hỗ trợ Công Nghệ Intel® HT, bạn có thể:

 • Chạy đồng thời nhiều ứng dụng đòi hỏi khả năng xử lý cao, đồng thời duy trì khả năng đáp ứng của hệ thống
 • Giữ cho hệ thống được bảo vệ, hoạt động hiệu quả, dễ quản trị đồng thời giảm tối đa ảnh hưởng đến năng suất công việc
 • Cung cấp năng lực thặng dư để sử dụng khi công việc kinh doanh sau này phát triển và để thực hiện giải pháp mới

Xem trình diễn >

Đồ họa nặng cũng chẳng gây suy giảm khả năng xử lý

Với Công Nghệ Intel HT, người say mê đa phương tiện có thể sản xuất, chỉnh sửa, và mã hóa các tập tin nặng về đồ họa và đồng thời chạy các ứng dụng chạy ngầm, như phần mềm bảo vệ chống vi rút, mà vẫn không gây suy giảm khả năng xử lý của hệ thống.

Giải quyết được nhiều việc hơn, công việc hiệu quả hơn

Bộ xử lý với cả Công nghệ siêu phân luồng và Công nghệ Intel® Turbo Boost (hoặc Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0, có sẵn trong dòng bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 4) cung cấp hiệu năng tốt hơn và có thể hoàn thành công việc nhanh hơn. Sự kết hợp các công nghệ này cho phép xử lý được nhiều luồng trong cùng một lúc, linh hoạt thích ứng với khối lượng công việc cần xử lý, và tự động tắt các nhân không hoạt động. Nó tăng cao tần số của bộ xử lý trên những nhân xử lý phải xử lý nhiều công việc, tăng vọt hiệu năng xử lý cao hơn nữa cho các ứng dụng phân luồng.

Nhờ Công Nghệ Intel HT, các doanh nghiệp có thể:

 • Nâng cao năng suất công việc nhờ làm được nhiều việc đồng thời hơn mà không bị chậm máy
 • Cho thời gian đáp ứng nhanh hơn trên Internet và trong các ứng dụng thương mại điện tử, cải thiện cảm nhận của khách hàng
 • Nâng cao số giao dịch có thể xử lý được trong cùng một lúc
 • Sử dụng các ứng dụng 32-bit hiện tại nhưng vẫn duy trì khả năng sẵn sàng sử dụng cho các ứng dụng 64-bit trong tương lai

Đánh giá khả năng sẵn sàng của hệ thống

Công Nghệ Intel® HT được cung cấp trên rất nhiều các hệ thống máy tính xách tay, để bàn, máy chủ và máy trạm. Hãy tìm mua những máy có logo Công Nghệ Intel® HT và yêu cầu nhà cung cấp hệ thống của bạn xác nhận rằng chiếc máy đó có sử dụng Công Nghệ Intel® HT.

Yêu cầu hệ thống1

 • Bộ xử lý hỗ trợ Công nghệ Siêu Phân luồng Intel®
 • Chipset hỗ trợ Công nghệ Siêu Phân luồng Intel®
 • BIOS hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu Phân luồng Intel®
 • Hệ điều hành được tối ưu hóa cho/hỗ trợ Công nghệ Siêu Phân luồng Intel®

Xem các bộ xử lý hỗ trợ Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® >

Công nghệ Intel® Hyper-Threading

Tìm hiểu thêm

Xem trình diễn >


Xác định xem có Intel® HT hoạt động không
Xem hướng dẫn >

Nó có chạy trên máy tính xách tay của tôi không?
Xem bạn cần gì >


Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT). Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ HT, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.