Masthead Light

Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0

Sơ lược

Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.01 tự động cho phép các lõi bộ xử lý chạy nhanh hơn so với tần số hoạt động cơ bản nếu chúng đang hoạt động ở mức thấp hơn mức giới hạn về công suất, dòng điện và nhiệt độ.

Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 được kích hoạt khi Hệ điều hành (OS) yêu cầu một tần số hoạt động cao hơn so vơi tần số hoạt động cơ bản của bộ xử lý. Dù bộ xử lý có ở chế độ này hay không và thời lượng bộ xử lý dành cho chế độ này là bao lâu, thì trạng thái của Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 chỉ phụ thuộc vào khối lượng công việc và môi trường hoạt động.

Tần số turbo tối đa cho biết tần số cao nhất có thể đạt được khi các điều kiện cho phép bộ xử lý chuyển sang chế độ turbo. Tần số Công nghệ Intel Turbo Boost thay đổi tùy theo khối lượng công việc, phần cứng, phần mềm và cấu hình tổng thể của hệ thống.

Do các đặc tính về công suất khác nhau, một số bộ phận có Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 có thể không đạt được tần số turbo tối đa khi đang xử lý khối lượng công việc lớn và sử dụng nhiều lõi chạy đồng thời.

Tính khả dụng và khả năng tăng tần số của Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố sau đây và một số yếu tố khác:

  • Loại khối lượng công việc
  • Số lượng lõi hoạt động
  • Mức tiêu thụ dòng điện ước tính
  • Mức tiêu thụ năng lượng ước tính
  • Nhiệt độ bộ xử lý

Khi bộ xử lý đang hoạt động ở mức thấp hơn mức giới hạn này và khối lượng xử lý của người dùng đòi hỏi thêm hiệu năng xử lý, tần số của bộ xử lý sẽ linh hoạt tăng thêm cho đến khi đạt giới hạn trên của tần số. Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 có nhiều thuật toán hoạt động song song với nhau để xử lý dòng điện, năng lượng, và nhiệt độ để nâng cao tối đa tần số và hiệu quả sử dụng điện. Lưu ý: Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 cho phép bộ xử lý hoạt động ở mức công suất cao hơn cấu hình TDP và cao hơn công suất chỉ định trong bảng thông số trong thời gian ngắn để tối ưu hóa hiệu năng xử lý.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Yêu cầu hệ thống có Công nghệ Intel® Turbo Boost. Công nghệ Intel® Turbo Boost và Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 chỉ có trên các bộ xử lý Intel® nhất định. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.