Thiết kế dành cho người chuyên nghiệp

 • Nhanh chóng phác họa trí tượng tượng của bạn trên máy trạm vì những ý tưởng ấn tượng luôn xứng đáng có được sự trợ giúp từ khả năng tính toán mạnh mẽ.

Sản phẩm máy trạm Intel®

 

Nội dung liên quan

 • Tóm lược về giải pháp của BOXX Technologies*
 • Mang những máy tính để bàn được ảo hóa đến với những người dùng cao cấp đòi hỏi khắt khe nhất
 • Minh họa cho Công nghệ ảo hóa đồ họa Intel®
 • Sáu bước để nâng cấp máy trạm
 • Sách trắng phân tích thành tố hữu hạn (FEA) tích hợp với thiết kế được máy tính trợ giúp (CAD)
 • Sơ lược về bộ xử lý Intel® Xeon® cho sản phẩm máy trạm
 • Tạo mẫu thử nghiệm kỹ thuật số
 • Máy trạm hiệu suất cao
 • Hướng dẫn chọn máy trạm trang bị bộ xử lý Intel Xeon
 • Xác định máy trạm cân bằng cho SolidWorks* CAD