Cuộc cách
mạng tuyệt vời

  • Từ Máy trạm cơ bản đến Máy tính chuyên nghiệp mạnh mẽ, các giải pháp máy trạm của chúng tôi sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn

Sản phẩm máy trạm Intel®

 

Nội dung liên quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Công nghệ Intel® Turbo Boost đòi hỏi nền tảng có bộ xử lý có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hiệu năng Công nghệ Intel Turbo Boost thay đổi tùy thuộc vào phần mềm, phần cứng và cấu hình hệ thống tổng thể. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất nền tảng của bạn để xem hệ thống của bạn có hỗ trợ Công nghệ Intel Turbo Boost hay không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.