Ultrabook Overview

Video này được quay tại San Francisco và có ba diễn viên chính (một game thủ, một nhạc sĩ và một nữ doanh nhân) sử dụng Ultrabook™ trong cuộc sống hàng ngày của mình.