• <Xem thêm trên Intel.com
    • Được Tag Tại Mục

Ultrabook™ là gì?

Làm những điều thú vị với Ultrabook™- Được Intel Truyền Cảm Hứng

Video này được quay tại San Francisco và có ba diễn viên chính (một game thủ, một nhạc sĩ và một nữ doanh nhân) sử dụng Ultrabook™ trong cuộc sống hàng ngày của mình.