Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™

Hiệu suất tiên tiến cho khối lượng công việc song song cao

Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ là gì?

Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ là những card bổ sung kiểu hình thức PCI Express*, hợp tác hoạt động với bộ xử lý Intel® Xeon® nhằm cho phép tăng hiệu suất cho mã song song cao—lên tới 1,2 teraFLOPS độ chính xác nhân đôi (phép toán dấu phẩy động mỗi giây) mỗi bộ đồng xử lý.

Được chế tạo bằng công nghệ 22nm dẫn đầu ngành của Intel với bóng bán dẫn Ba cổng 3D, mỗi bộ đồng xử lý có nhiều lõi, nhiều luồng hơn, đơn vị thực thi vectơ rộng hơn bộ xử lý Intel Xeon. Mức độ song song cao bù trừ cho tốc độ mỗi lõi chậm hơn mang lại hiệu suất tổng cao hơn cho khối lượng công việc song song cao.

Ứng dụng được hưởng lợi gì từ bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi?

Trong khi phần lớn các ứng dụng (80 đến 90 phần trăm) sẽ tiếp tục đạt được hiệu suất tối đa trên các bộ xử lý Intel Xeon, một số ứng dụng song song cao nhất định sẽ hưởng lợi đáng kể với việc sử dụng bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi. Để tận dụng tối đa bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi, một ứng dụng phải có quy mô trên 100 luồng phần mềm và sử dụng nhiều vectơ hoặc sử dụng hiệu quả nhiều băng thông bộ nhớ cục bộ hơn so với mức có sẵn trên bộ xử lý Intel Xeon. Các ví dụ về phân khúc các ứng dụng song song cao gồm: hoạt hình, năng lượng, tài chính, khoa học đời sống, chế tạo, y tế, lĩnh vực công, thời tiết và nhiều hơn nữa. Tìm hiểu thêm về việc phát triển Kiến trúc nhiều lõi tích hợp của Intel® >

Khi nào tôi sử dụng bộ xử lý Intel Xeon và bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi?

Suy nghĩ về việc “tái sử dụng” thay vì “mã hóa lại”

Do ngôn ngữ, công cụ và các ứng dụng tương thích với cả bộ xử lý Intel Xeon và bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi, giờ đây bạn có thể suy nghĩ về việc “tái sử dụng” hơn là “mã hóa lại”.

Một mô hình lập trình duy nhất cho tất cả mã của bạn. Bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi cung cấp cho nhà phát triển điểm thiết kế phần cứng được tối ưu hóa cho hoạt động song song cao, mà không đòi hỏi họ phải cấu trúc lại hoặc viết lại mã. Không cần phải suy nghĩ lại về toàn bộ vấn đề hay tìm hiểu mô hình lập trình mới; bạn chỉ cần biên soạn lại và tối ưu hóa mã hiện có bằng các công cụ, thư viện và thời gian chạy tương tự.

Bộ nhân hiệu năng. Bằng việc duy trì một mã nguồn duy nhất giữa bộ xử lý Intel Xeon và bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi, các nhà phát triển tối ưu hóa hoạt động song song một lần nhưng tối đa hóa hiệu suất cho cả bộ xử lý và bộ đồng xử lý.

Linh hoạt trong thực thi. Được thiết kế từ đầu đến cuối cho điện toán hiệu suất cao. Không giống như GPU, bộ đồng xử lý có thể lưu trữ hệ điều hành, có địa chỉ IP đầy đủ và hỗ trợ các chuẩn như Giao diện truyền thư (MPI). Ngoài ra, bộ đồng xử lý có thể hoạt động trong nhiều chế độ thực thi:

  • Chế độ "Đối xứng": Nhiệm vụ công việc được chia sẻ giữa bộ xử lý máy chủ và bộ đồng xử lý
  • Chế độ "Tự nhiên": Khối lượng công việc tập trung hoàn toàn trên bộ đồng xử lý và về cơ bản hoạt động như các nút điện toán riêng biệt
  • Chế độ "Chuyển tải": Khối lượng công việc tập trung hoàn toàn trên bộ xử lý máy chủ và khi cần, một số phần của khối lượng công việc được gửi ra cho bộ đồng xử lý. LƯU Ý: GPU CHỈ có thể chạy trong chế độ và thường ở trạng thái nhàn rỗi.

Video Liên Quan