Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

The Engine for Digital Transformation in the Data Center

The powerful new Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family offers versatility across diverse data center workloads. These processors are designed to help IT address the ever-growing demand for increased performance, agility, operational efficiency, scale-on demand and security throughout their server, storage and network infrastructure – while minimizing their total cost of ownership. These... processors take performance and efficiency to new heights across the widest range of workloads including cloud-native, as well as traditional applications (such as business processing, decision support, high performance computing, storage, networking, application development, web infrastructure and collaboration), while providing an array of new technologies for more efficient virtualization, smarter resource orchestration, and enhanced end-to-end platform and data security. The Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family can help enterprises, cloud service providers and telecommunication service providers get high performance and value from every new server, while accelerating their move toward the next-generation efficiencies of software defined infrastructure (SDI).1

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của những công nghệ Intel tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://support.intel.com.