• <Quay lại Bộ sưu tập

Thông số kỹ thuật Intel® Itanium®

Intel® Itanium® Processor

Intel® Itanium® Processor

Nhấp vào mã số bộ xử lý để xem thông số kỹ thuật chi tiết và sơ đồ khối

Số hiệu Bộ xử lý Bộ nhớ đệm Tốc độ đồng hồ Số Nhân/
Số Luồng Xử Lý
Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Các loại Bộ nhớ Các Đồ họa
Intel® Itanium® Processor 9560 (32M Cache, 2.53 GHz) 32.0 MB 2.53 GHz 8 / 16 170 Không
Intel® Itanium® Processor 9550 (32M Cache, 2.40 GHz) 32.0 MB 2.40 GHz 4 / 8 170 Không
Intel® Itanium® Processor 9540 (24M Cache, 2.13 GHz) 24.0 MB 2.13 GHz 8 / 16 170 Không
Intel® Itanium® Processor 9520 (20M Cache, 1.73 GHz) 20.0 MB 1.73 GHz 4 / 8 130 Không
Intel® Itanium® Processor 1.00 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB 3.0 MB 1.00 GHz 1 / 1 100 Không
Intel® Itanium® Processor 1.30 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB 3.0 MB 1.30 GHz 1 / 1 97 Không
Intel® Itanium® Processor 1.40 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB 4.0 MB 1.40 GHz 1 / 1 91 Không
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB 4.0 MB 1.50 GHz 1 / 1 107 Không
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 6M Cache, 400 MHz FSB 6.0 MB 1.50 GHz 1 / 1 107 Không
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 6M Cache, 533 MHz FSB 6.0 MB 1.60 GHz 1 / 1 122 Không
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 9M Cache, 533 MHz FSB 9.0 MB 1.60 GHz 1 / 1 122 Không
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 6M Cache, 667 MHz FSB 6.0 MB 1.66 GHz 1 / 1 122 Không
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 9M Cache, 667 MHz FSB 9.0 MB 1.66 GHz 1 / 1 122 Không
Intel® Itanium® Processor 900 MHz, 1.5M Cache, 400 MHz FSB 1.5 MB 900 MHz 1 / 1 90 Không
Intel® Itanium® Processor 9010 (6M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 6.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9015 (12M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB) 12.0 MB 1.40 GHz 2 / 2 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9020 (12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB) 12.0 MB 1.42 GHz 2 / 2 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9030 (8M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 8.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9040 (18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 18.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9050 (24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 24.0 MB 1.60 GHz 2 / 2 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9150M (24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 24.0 MB 1.66 GHz 2 / 4 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9110N (12M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 12.0 MB 1.60 GHz 1 / 1 75 Không
Intel® Itanium® Processor 9120N (12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB) 12.0 MB 1.42 GHz 2 / 4 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9130M (8M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 8.0 MB 1.66 GHz 2 / 2 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9140M (18M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 18.0 MB 1.66 GHz 2 / 4 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9140N (18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 18.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9150N (24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) 24.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9152M (24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) 24.0 MB 1.66 GHz 2 / 4 104 Không
Intel® Itanium® Processor 9330 (20M Cache, 1.46 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 20.0 MB 1.46 GHz 4 / 8 155 Không
Intel® Itanium® Processor 9310 (10M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 10.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 130 Không
Intel® Itanium® Processor 9320 (16M Cache, 1.33 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 16.0 MB 1.33 GHz 4 / 8 155 Không
Intel® Itanium® Processor 9340 (20M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 20.0 MB 1.60 GHz 4 / 8 185 Không
Intel® Itanium® Processor 9350 (24M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 1.73 GHz 4 / 8 185 Không