• <Xem thêm trên Intel.com

Interrupt Moderation, Intel® GbE Controllers: Application Note

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống