Bộ phận Điện toán Intel® NUC

Biến điện toán mô-đun trở nên dễ dàng. Các Bộ phận Intel® NUC cung cấp cho bạn một cách hoàn toàn mới để thiết kế và xây dựng các giải pháp tích hợp và máy tính mini. Các Bộ phận Điện toán Intel® NUC, cùng với các Bộ phận Khung và Bo mạch Intel® NUC, mang đến sự linh hoạt của điện toán mô-đun—vì vậy bạn có thể tạo ra các hệ thống chính xác mà khách hàng của bạn muốn.

Dù bạn đang xây dựng một hệ thống tùy chỉnh và chỉ cần điện toán hay một giải pháp máy tính mini bán tùy chỉnh hoặc hoàn chỉnh, hãy bắt đầu với Bộ phận Điện toán Intel NUC.

Cây quyết định bộ phận Intel® NUC ›

Bộ phận Điện toán Intel® NUC