Bo mạch Intel® NUC

Các bo mạch Intel® NUC 4x4 inch có bộ xử lý được hàn sẵn trên đó. Có thể mua bo mạch riêng không đi kèm bộ sản phẩm, tạo ra một chiếc máy tính cá nhân mini hoàn toàn có thể tùy chỉnh, mở rộng và cấu hình để sử dụng cho đa dạng giải pháp khác nhau.

Bo mạch Intel® NUC