1 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : HDMI, VGA Header, eDP

Áp dụng bộ lọc

Intel® NUC Board DE3815TYBE

  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • HDMI, VGA Header, eDP Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay