Intel® NUC là một máy tính cá nhân mini 4x4 inch mạnh mẽ với tính năng giải trí, chơi game và tăng năng suất, bao gồm một bo mạch tùy chỉnh được và sẵn sàng chấp nhận bộ nhớ, bộ lưu trữ cũng như hệ điều hành mà bạn muốn.

Bộ Intel® NUC

  • Bộ công cụ tùy chỉnh được, có các tính năng có thể cấu hình
  • Chọn bộ nhớ, bộ lưu trữ và hệ điều hành
  • Hỗ trợ một loạt bộ xử lý từ Intel Atom® đến Intel® Core™ 

Bo mạch Intel® NUC

  • Hệ số hình dạng 4x4 inch với bộ xử lý được hàn sẵn
  • Có thể mua bo mạch riêng không đi kèm bộ sản phẩm cho một số SKU
  • Cấu hình khung linh hoạt 

Chơi game

Các tính năng mà bạn cần để có được lối chơi hiệu quả.

An ninh và giám sát kỹ thuật số

Một giải pháp an ninh hiệu quả và đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm ›

Hợp tác trong phòng họp

Làm việc nhóm dễ dàng.

Tìm hiểu thêm ›

Quảng cáo số

Gửi đúng thông điệp, vào đúng thời điểm.

Tìm hiểu thêm ›