Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Chipset Intel® C222, C224 và C226

Được thiết kế để sử dụng ở các máy chủ doanh nghiệp nhỏ, máy trạm cấp cơ bản, máy chủ micro và máy chủ đồ họa trung tâm dữ liệu, dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v3 được hỗ trợ bởi Chipset Intel® C222, Chipset Intel®  C224 và Chipset Intel®  C226. Chipset này cung cấp tính đáng tin cậy và năng suất bằng cách cung cấp các mức bảo vệ dữ liệu tiết kiệm chi phí, hiệu năng, bảo mật mở rộng, ảo hóa và các tùy chọn quản lý điện năng.

Xem tóm lược sản phẩm >

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm C222 >

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm C224 >

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm C226 >