Chipset Máy chủ Intel®

Chipset cấp độ doanh nghiệp của Intel® dành cho máy chủ, máy trạm, kết nối mạng và các thiết bị khác được dùng trong hàng loạt ứng dụng từ trung tâm dữ liệu đám mây quy mô lớn và cụm HPC đến kết nối mạng và lưu trữ, cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chipset này cho phép nhiều khả năng với sự hỗ trợ bổ sung cho lưu trữ doanh nghiệp và băng thông I/O bổ sung để giải quyết khối lượng công việc đòi hỏi cao của doanh nghiệp.

Nhận hỗ trợ ›

Chipset Máy chủ Intel®