Mang lại Hiệu năng Linh hoạt cho các Mạng Biên

Cung cấp các dịch vụ cạnh tranh và tăng dòng doanh thu mới bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng mạng biên hiệu quả, mạnh mẽ được hỗ trợ bởi các giải pháp kết nối kế thừa mạnh mẽ của Intel.