Tóm lược TCO: Nền tảng có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Tóm lược TCO: Nền tảng có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Tóm lược TCO: Nền tảng có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Thuyết phục khách hàng sử dụng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2 bằng tóm lược về tổng chi phí sở hữu này.