Hướng dẫn bán hàng qua điện thoại về nội dung tối ưu cơ sở hạ tầng CNTT bằng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Hướng dẫn bán hàng qua điện thoại về nội dung tối ưu cơ sở hạ tầng CNTT bằng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Hướng dẫn bán hàng qua điện thoại về nội dung tối ưu cơ sở hạ tầng CNTT bằng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Sử dụng kịch bản này để phổ biến đến khách hàng mua máy chủ tiềm năng mới về giá trị doanh nghiệp sẽ nhận được thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT bằng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2. Các giải pháp phần cứng mới này cung cấp những tính năng và chức năng mới, đồng thời mang lại lợi ích tối đa khi được sử dụng cùng với các giải pháp phần mềm hiện đại.